Facbook link

 Mød os på facebook

Voer-Kirke Facebook side

 apps.26141.9007199266248099.4ea0adfc-0dda-42f2-b4fe-1dbe28bc7bfd.17bb6ee2-92a4-4a70-9d8a-894c96381dae

Mød os på facebook

Agersted kirke Facebook side

 apps.26141.9007199266248099.4ea0adfc-0dda-42f2-b4fe-1dbe28bc7bfd.17bb6ee2-92a4-4a70-9d8a-894c96381dae

Praktiske oplysninger

Fødselsanmeldelse

Fødsel:
Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk.  

   
Dåb eller navngivelse Man henvender sig til præsten inden 6 måneder efter fødsel. Ved dåb opgives navn og adresse på mindst to og højest fem faddere. Præsten aftaler det videre forløb med forældrene.
   
Bryllup Man henvender sig på vielseskontoret i bopælskommunen, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer den udstedte prøvelsesattest. I rimelig tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m.
   
Begravelse/bisættelse

Dødsfald:
Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk

Henvendelse sker til præst eller bedemand. Disse kontakter hinanden vedrørende de praktiske oplysninger.

   
Samtale/sjælesorg Præsten står til rådighed for personlige samtale. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer. Det kan også være et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker eller problemer, man tumler med. Præsten har her som i andre tilfælde tavshedspligt.
   
Hjemmebesøg/
hjemmealtergang
Man kan til enhver tid få besøg af præsten. Grundene til et sådant besøg kan være mange, men ingen henvendelse er forgæves. Ønsker man besøg, skal man kontakte præsten.

Der er også mulighed for at komme til alters i sit hjem. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang. 

   
Ind- og udmeldelse af folkekirken Man henvender sig til præsten, som udleverer de nødvendige attester.