Facbook link

 Mød os på facebook

Voer-Kirke Facebook side

 apps.26141.9007199266248099.4ea0adfc-0dda-42f2-b4fe-1dbe28bc7bfd.17bb6ee2-92a4-4a70-9d8a-894c96381dae

Mød os på facebook

Agersted kirke Facebook side

 apps.26141.9007199266248099.4ea0adfc-0dda-42f2-b4fe-1dbe28bc7bfd.17bb6ee2-92a4-4a70-9d8a-894c96381dae

Voer Kirke

Voer KirkeNår man med Grundtvig synger: "Tusind år stod Kristi kirke", er man måske for Voer Kirkes vedkommende nærmere den bogstavelige sandhed, end man umiddelbart aner; thi ved en stiftsinddeling omkring 1060 oprettedes Vendsyssel stift (Vendsyssel og Thy), og i 1070 kunne Adam af Bremen fortælle, at der var ca. 75 - 100 trækirker i dette stift. I de samme landsdele findes i dag 216 kirker og med vor nuværende viden om disses alder og historie, vil man ved sammenligning mellem tallene fra 1070 og fra 1990 samt almindelig brug af udelukkelsesmetoden finde 'en til vished grænsende sandsynlighed' for det rigtige i denne foranstående 'anelse'. 

Anderledes sikkert er det, at midt i Voer sogn på en højde i det svagt kuperede terræn, der hæver sig lidt over de omliggende strækninger, blev omkring 1150 den nuværende kirkebygning (kirkeskibet) opført af hugne granitkvadre i romansk stil, stram og enkel i linjer og ren i flader, hvilket rummet i den oprindelige mandsdør og den tilmurede kvindedør i nordmuren sammen med det tilmurede vindue viser os; døbefonten var der dengang - alt andet er af senere dato. 
  

I 250 år stod denne bygning uantastet, indtil forskellige ejere af Voergård efter 1400-tallet gennem flere gennemgribende om- og tilbygninger har forandret den til en af Vendsyssels ejendommeligste kirkebygninger