Facbook link

 Mød os på facebook

Voer-Kirke Facebook side

 apps.26141.9007199266248099.4ea0adfc-0dda-42f2-b4fe-1dbe28bc7bfd.17bb6ee2-92a4-4a70-9d8a-894c96381dae

Mød os på facebook

Agersted kirke Facebook side

 apps.26141.9007199266248099.4ea0adfc-0dda-42f2-b4fe-1dbe28bc7bfd.17bb6ee2-92a4-4a70-9d8a-894c96381dae

Renovering af kirken

stillads koretVoer Kirke har i perioden april 2005 og et år frem gennemgået en total renovering af den indre del af kirken. Kirken står nu lys og indbydende med friske nye farver. Alt historisk inventar er frisket op og fremstår mere klart end tidligere. Desuden er alle de tekniske installationer gennemgået og om nødvendigt fornyet. Gulvet i koret er hævet 10 cm. hvorved der nu undgåes et trin ned fra våbenhuset til skibet og et trin mindre op i koret. Kirken er dermed gjort mere handicapvenlig. 

Renoveringen blev nødvendig, da menighedsrådet konstaterede, at en af hvælvingerne i koret slog alvorlige revner. Da man gik revnen nærmere efter, konstaterede man med hjælp af fagfolk, at hele gavlen mod øst havde sat sig og i værste fald ville falde ud. Da den indvendige del af kirken ikke er sat i stand siden 1942, besluttede menighedsrådet også at renovere her.

Arbejdet, der er udført, er stabilisering af korets vægge, reparation og kalkning af kirkens indvendige vægge, udskiftning af teglgulv i skibets midtergang og i våbenhuset, installering af nyt varmeanlæg,

renovering af kirkens el-installationer, istandsættelse af kirkens altertavle og istandsættelse af korets kalkmalerier. Renoveringen er kostede i alt kr. 4.036.698,76.  Heraf har Augustinus Fonden og A.P.

Møller og hustrus fond til almene formål dækket omkostningerne til renovering af altertavle og

kalkmalerier.

Billeder fra renoveringen

 

p7200011 p7200010 tom kirke 001